Месец: декември 2021

  • ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

    Екипът на МИГ Тервел – Крушари Ви уведомява,  че планира провеждане на 6 бр. работни/информационни срещи-за предстоящ приеми на проектни предложения по мерки към СВОМР  по Споразумение № РД 50-153 от 21.10.2016 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР МИГ Тервел – Крушари , както следва:  График за провеждане на…

    Прочетете още »
Back to top button