ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

Екипът на МИГ Тервел – Крушари

Ви уведомява,  че планира провеждане на 6 бр. работни/информационни срещи-за предстоящ приеми на проектни предложения по мерки към СВОМР  по Споразумение № РД 50-153 от 21.10.2016 г. за изпълнение на стратегия за ВОМР МИГ Тервел – Крушари , както следва:

 График за провеждане на работни/информационни срещи:

СъбитиеДата и часМясто
 Работна/информационна среща20.12.2021 – от 10.00 часас.Безмер общ. Тервел Сградата на кметството
 Работна/информационна среща20.12.2021 – от 14.00 часаобщ.Тервел, гр.Тервел – в сградата на общинска администрация ет.2       
 Работна/информационна среща21.12.2021- от 10.00 часас.Зърнево, общ.Тервел Сградата на кметството
 Работна/информационна среща21.12.2021- от 14.00 часас.Нова Камена общ. Тервел Сградата на кметството
 Работна/информационна среща22.12.2021- от 10.00 часа общ. Крушари, с. Крушари Сградата на читалището
 Работна/информационна среща22.12.2021-от 14.00 часаобщ. Крушари, с. с.Телериг Сградата на читалището

С УВАЖЕНИЕ,

ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРEКТОР 

НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ:   

НЕВЕНА КИРОВА

Back to top button