Месец: май 2022

 • ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИЕ НА  ОБЩО СЪБРАНИЕ на СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

  ДО ВСИЧКИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група – Тервел-Крешари” на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 37 от Устава на Сдружението, и Решение на УС от 19.05.2022 г.  свиква Общо събрание на Сдружението, което ще…

  Прочетете още »
 • П О К А Н А

  Сдружение „Местна инициативна група Тервел – Крушари“,  Ви кани на Празник на МИГ на територията на община Крушари – 2022г.  „ Празник на гърнетата – кулинарна академия на Добруджа“ Дата на провеждане: 11.06.2022  (събота)  от 10:00 часа Място на провеждане: с. Крушари на площада пред НЧ „ Йордан Драгнев –…

  Прочетете още »
 • ОБЯВА ЗА ТРЕТИ ПРИЕМ

  на проектни предложения  Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» прием 2022г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547 Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли) Документи за информация при кандидатстване (Изтегли) Документи…

  Прочетете още »
Back to top button