П о к а н а

Сдружение „Местна инициативна група Тервел – Крушари“ – Ви кани на празника на МИГ Тервел – Крушари – Фестивал на „Бялата жътва“  за Земята, добруджанеца и хляба –  2022 г. гр. Тервел

Дата на провеждане: 18.06.2022 г.

Място на провеждане: Градски тренировъчен стадион в гр. Тервел

СНЦ „МИГ – Тервел – Крушари” организира празник на МИГ за популяризиране на Стратегията за ВОМР и Местната инициативна група. Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ Тервел – Крушари се реализира с подкрепата на Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), чрез Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. (ПРСР);

Целта на публичното събитие е да се популяризира дейността на МИГ, местното културно наследство и традиции на територията, чрез провеждане на празника Фестивал на „Бялата жътва“  за Земята, добруджанеца и хляба –  2022 г. гр. Тервел

В организирания  „Отворен офис на открито“ ще се предоставят информационни материали и информация за дейността на МИГ Тервел – Крушари.

Празникът включва палитра от събития на открито.  

Ще се организира изложение на местни продукти „Произведено в Тервел“, кулинарни конкурси, забавни игри и веселие, много песни и танци, изненади и специални ефекти.

Всички участници ще получат награди от рекламни материали на МИГ Тервел – Крушари.

Във фестивала ще вземат участие местни и гостуващи изпълнители и художествени състави.

От ръководството на МИГ „Тервел – Крушари“  и община Тервел

покана-МИГ2

Плакат-1-2022-Тервел

Back to top button