Месец: август 2022

 • ОБЯВА  ЗА ЧЕТВЪРТИ ПРИЕМ

  Начало: 02.08.2022г./ Краен срок: 20.09.2022г. 17:30 часа на проектни предложения  Подмярка  4.1. «Подкрепа за инвестиции в земеделски стопанства» прием 2022г. към Стратегията за Водено от общностите местно развитие на МИГ ТЕРВЕЛ – КРУШАРИ Процедура за подбор на проектни предложения в ИСУН 2020 № BG06RDNP001-19.547 Документи за попълване при кандидатстване (Изтегли)…

  Прочетете още »
 • КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4
  Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности

  ОБЯВА ЗА ВТОРИ ПРИЕМ  Начало 01.08.2022г. / Краен срок 31.10.2022 на проектни предложения в ИСУН процедура № BG06RDNP001-598 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ ЗА ПЕРИОДА 2014 – 2020 г.   Документи за попълване при кандидатстване…

  Прочетете още »
Back to top button