Ден: 03.01.2023

 • СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  СНЦ „Местна инициативна група Тервел – Крушари“ обявява за обществено обсъждане проект на промени в Стратегия за Водено от общностите местно развитие (ВОМР) на територията на общините Тервел – Крушари, в изпълнение на Споразумение за изпълнение на СВОМР № РД 50-153/21.10.2016 г. по подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките…

  Прочетете още »
 • ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА

  на Споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР Номер на заповед за одобрение на стратегия за ВОМР № РД 09-631/ 31.08.2016 г.Номер на споразумение за изпълнение на стратегия за ВОМР № РД 50-153/ 21.10.2016 г. ДАННИ ЗА МИГНаименование Сдружение „МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ“Седалище и адрес на управление гр.Тервел, обл. Добрич, ул.“Цар Калоян“ №11Адрес за кореспонденция 9450 гр.Тервел,…

  Прочетете още »
 • ПОКАНА ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

  На основание чл.26 от ЗЮЛНЦ и чл.37, ал.1 от Устава на МИГ Тервел – Крушари,  и във връзка с взето Решение на УС от 03 Януари 2023 г. се свикано Общо събрание на Сдружение МИГ Тервел – Крушари, което ще се състои  на 23 януари 2023 г. от 17.00 ч. в залата на Община Тервел при следния дневен…

  Прочетете още »
Back to top button