КАНДИДАТСТВАНЕ ПО ПОДМЯРКА 6.4
Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности


СЪОБЩЕНИЕ ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА

ОТНОСНО

 ОБЯВА ЗА ТРЕТИ ПРИЕМ ПО ПРОЦЕДУРА № BG06RDNP001-598 ПО ПОДМЯРКА

 6.4„Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“

Уведомяваме Ви, че на основание взето Решение на 09.02.2023 г. на УС на МИГ Тервел-Крушари, е удължен крайният срок за прием на проекти по процедура № BG06RDNP001-598 за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по  Подмярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ до 31.03.2023 г. и е увеличен финансовия ресурс на 79577,01 лв.

Условия за кандидатстване подмярка 6.4 от 09.02.2023 (Изтегли)

Обява 6.4 от 09.02.2023 г.(Изтегли)

Публикувано 13.02.2023г.

ОТ РЪКОВОДСТВОТО НА МИГ

Проверете също
Close
Back to top button