Ден: 15.05.2023

  • Покана за информационни срещи

    Уважаеми жители на общините Тервел и Крушари, уважаеми партньори, представители на местната власт, образованието, културата, нестопанския сектор и местния бизнес от територията на СНЦ „МИГ Тервел – Крушари КАНИМ ВИ ДА ВЗЕМЕТЕ УЧАСТИЕ В ИНФОРМАЦИОННИ СРЕЩИ, свързани с „Изработване на стратегия за Водено от общностите местно развитие на сдружение с…

    Прочетете още »
Back to top button