СЪОБЩЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

Във връзка с предстояща промяна на СВОМР,  МИГ-ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ публикува за обществено обсъждане Проект на Заявление за промяна на Стратегията.

Писмени предложения и коментари по проекта Заявлението за промяна, могат да се изпращат в срок до 22.05.2024 г. 13:30 часа на електронна поща migtk@abv.bg. Направените предложения ще бъдат взети предвид при изготвяне на окончателния вариант Заявлението за промяна.

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА (ИЗТЕГЛИ)

ОТ УПРАВИТЕЛНИЕ СЪВЕТ НА МИГ

Back to top button