Неодобрени проекти-2024 г.

СПИСЪК НА ПРОЕКТНИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ, КОИТО НЕ СА ДОПУСНAТИ ДО ТЕХНИЧЕСКА И ФИНАНСОВА ОЦЕНКА
ПОДАДЕН КЪМ СТРАТЕГИЯТА ЗА ВОМР НА МИГ ТЕРВЕЛ-КРУШАРИ

Списък неодобрени проекти 7.2 – (ИЗТЕГЛИ)

Back to top button